Wie behartigt de belangen van seniore werknemers?


Helaas heeft het nieuwe kabinet Rutte ll niet veel aandacht voor de oudere werknemer. Vindt u dit toch een belangrijke kwestie, sluit u dan bij een vereniging als de ANBO die de belangen behartigt van senioren die niet meer werken, maar ook voor de seniore werknemers die wel moeten of willen blijven werken.

ANBO is de grootste belangenbehartiger van senioren in Nederland. ANBO komt op voor de belangen van de sterk groeiende groep senioren, zonder de wensen en behoeften van andere generaties uit het oog te verliezen.ANBO legt de nadruk op emancipatie, participatie, keuzevrijheid en solidariteit tussen de generaties. Namens haar achterban maakt ANBO zich op regionaal, landelijk en internationaal sterk voor goed seniorenbeleid, op de terreinen gezondheid, inkomen, participatie, wonen en mobiliteit.
Maar ook dichterbij is ANBO betrokken.