De praktijk van DUURZAME INZETBAARHEID


Duurzame inzetbaarheid gaat over de bereidheid en het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij ook zelf meerwaarde te ervaren.

Hoe breng je duurzame inzetbaarheid in de praktijk?
Naar onze mening is de crux: de DIALOOG tussen leidinggevende en werknemer.
Deze dialoog gaat over 3 ‘bouwstenen’ die duurzame inzetbaarheid in de steigers zetten:
-              gedeelde verantwoordelijkheid
-              het psychologisch contract
-              zelfregie   
                                         
Inhoud van de dialoog  
In deze dialoog komen bijvoorbeeld de volgende vragen aan bod:                       
·         Wat voor toegevoegde waarde ga je leveren aan deze organisatie?
·         Wat heb je nodig om dat te doen?
·         Wat zal op de wat langere termijn je bijdrage aan deze organisatie zijn?
·         Hoe zorgen we er samen voor dat je dat ook kunt doen?
·         Welke wederzijdse verwachtingen zijn er?       

Tijs&Zijp hebben een design ontworpen, dat medewerkers en bedrijven ondersteunt bij het vormgeven van DUURZAME INZETBAARHEID.
Dit design is hier te downloaden.  
                                                                                                                                                                                                               

Tijs&Zijp bieden workshops, advies, training en coaching voor alle betrokkenen:                                                                         
Training/ coaching leidinggevende
-              Voeren dialoog
-              Onderling vertrouwen stimuleren
-              Verantwoordelijkheid,  initiatief en ondernemerschap bevorderen
-              Kennis/ generatiekunde
-              Behoeftenmatrix                                                                          
Training/ coaching werknemer
-              Bewustwording van vitaliteit, leeftijd, waarden, zingeving
-              Droom-werkelijkheid
-              Behoeftenmatrix
                                                                             
Advies/ training/ coaching HRM
-             
Vorm persoonlijk ontwikkelingsbudget
-              Gezond gedrag bevorderen
-              Vitaliteit opschroeven
-              Digitale omgeving

Onze werkwijze: afwisselende werkvormen, kennis vergroten, rollenspelen en inspiratie vanuit interactieve casuïstiek