Ministeries niet voorbereid op vergrijzing

De Algemene Rekenkamer heeft een kritisch rapport uitgebracht over de strategische personeelsplanning van de rijksoverheid.

De gemiddelde leeftijd bij het Rijk is gestegen van 42,7 in 2005 naar 45,7 in 2011. In deze periode nam het aandeel jongeren onder de 30 in de totale instroom af van 40,8 % naar 35,8%. Zonder maatregelen zal in tien jaar tijd 62% van de ambtenaren gepensioneerd zijn of overgestapt zijn naar ander werk.

De Algemene Rekenkamer constateert dat sommige ministeries – ondanks deze schokkende cijfers – geen systeem hebben om het functioneren van hun ambtenaren te meten. Ook is niet onderzocht wáár de personeelstekorten gaan ontstaan als na 2015 de uitstroom van babyboomers begint. De ministeries zijn op dit moment vooral bezig met bezuinigingen en ontslagen.

De Rekenkamer geeft aan dat de grote uitstroom bij de overheid opgevangen zou kunnen worden met “slimmer werken”, bijvoorbeeld door mensen te vervangen door de computer. Maar vorderingen op dit gebied zijn stil komen te liggen. (Bron: Trouw, 23 mei 2012).

Dat organisaties te weinig doen om de gevolgen van vergrijzing tegen te gaan, laat ook de Déhora Consultancy Group weten op basis van een benchmark. Maar liefst 34 procent van de organisaties neemt geen actie.

De verwachting is dat organisaties in de komende jaren moeite krijgen met het vervullen van vacatures. Ook is er het risico dat veel kennis en ervaring verloren gaat doordat veel mensen met pensioen gaan.

De organisaties die wel actie ondernemen, richten zich op het investeren in opleidingen (44 procent) en het aannemen van meer jongeren (31 procent). Dit moet ervoor zorgen dat zij beter voorbereid zijn op een krappere arbeidsmarkt. (Bron: Déhora Consultancy Group)

Wilt u zich beter voorbereiden?

TijsenZijp zíjn voorbereid en kunnen u ondersteunen bij uw acties.