Vroeg met pensioen gaan, geen voorwaarde om gezond oud te worden!

Een interessant onderzoek laat zien dat mensen die hard werken en laat met pensioen gaan langer leven. Een belangrijke voorwaarde is wel dat je het werk dat je doet echt leuk moet vinden. 

Onderzoek met looptijd van 90 jaar
Recent is een zeer langlopend onderzoek afgerond dat reeds in 1921 was opgezet door Lewis Terman, psycholoog aan Stanford University. Hij startte een onderzoek waarbij meer dan 1500 Amerikanen in een periode van 90 jaar werden gevolgd. Helaas stierf de onderzoeker (op 100 jarige leeftijd) voordat zijn onderzoek afgerond was, maar gelukkig werd het stokje overgenomen door enkele andere onderzoekers. De conclusies uit dit lang lopende onderzoek zijn samengevat in het 'The Longevity Project'.

Veel mythes over gezond ouder worden
De onderzochte personen met een succesvolle carrière leefden het langst. De mensen die van baan naar baan leefden, zonder duidelijke progressie, hadden een beduidend kortere levensduur. Dankzij het onderzoek zijn er veel mythes ontkracht met betrekking tot gezond ouder worden. Het bleek bijvoorbeeld dat weinig stress, positief denken, het leven niet te serieus nemen, niet te hard werken of vroeg met pensioen gaan, juist geen voorwaarden zijn om gezond oud te kunnen worden.


Goed nieuws voor de overheid
Dit onderzoek zal onze huidige regering prima uit komen als het gaat om de verhoging van de pensioensleeftijd. Echter, dit zal enkel goed kunnen werken als werknemers de mogelijkheid krijgen om te onderzoeken welk werk werkelijk bij ze past. Hierbij is mogelijk een mooie rol weggelegd voor coaching.  

Lees hier alle ontkrachte mythes: The secret to a long life isn't what you think