Dé oudere werknemer bestaat niet!

Onder deze titel adverteren Tijs en Zijp in de Coach in Beeld in april 2011.
In onze advertorial presenteren wij 3 stellingen.

Hieronder leest u de antwoorden:
1) Inkomenszekerheid is de belangrijkste drijfveer voor oudere werknemers om langer door te werken.
Onjuist
2) Gemiddeld genomen zijn medewerkers van 63 jaar bevlogener dan medewerkers van 30 jaar.
Juist
3) Zowel mannen als vrouwen hebben na hun 50e levensjaar niet veel behoefte meer aan scholing.
Onjuist


1) Inkomenszekerheid is de belangrijkste drijfveer voor oudere werknemers om langer door te werken.

Onjuist!: Uit onderzoek van TNO (“Wat drijft gepensioneerden om te blijven werken?”, 2008) blijkt dat het verdienen van geld op de 6e plaats staat.
Het werk gewoon leuk vinden staat bovenaan; ook van belang zijn de sociale contacten en het zinnig/ nuttig bezig zijn.

2) Gemiddeld genomen zijn medewerkers van 63 jaar bevlogener dan medewerkers van 30 jaar.

Juist!: De wetenschappers Schaufeli en Bakker hebben de Utrechtse Bevlogenheid Schaal (UBES) ontwikkeld. Bevlogenheid is hierbij gedefinieerd in termen van Vitaliteit, Toewijding en Betrokkenheid bij het werk. Onderzoek van TNO Arbeid toont aan, dat
- meer gevarieerd, zelfstandig en complex werk met ondersteuning van de leidinggevende samengaat met een hogere mate van bevlogenheid;
- docenten, werkenden in de zorg, leidinggevenden en kunstenaars hoger scoren dan de gemiddelde Nederlandse werkende;
- bevlogenheid voor het werk toeneemt met het ouder worden. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat mensen bij het ouder worden langzamerhand doorstromen naar de “betere” banen. (Maar er kan ook een selectie-effect plaatsvinden: de minder bevlogenen hebben het arbeidsproces inmiddels verlaten).

3) Zowel mannen als vrouwen hebben na hun 50e levensjaar niet veel behoefte meer aan scholing.

Onjuist!: Het is gebleken dat m.n. vrouwen ook na hun 50e levensjaar nog zeer geïnteresseerd zijn in scholing en ontwikkeling. Dat kan deels te verklaren zijn door het feit dat veel vrouwen van deze generatie hun carrière vroeger (tijdelijk) onderbroken hebben. Zij zijn zeer gedreven om zich nog verder te ontwikkelen en willen nog een inhaalslag maken.
Daarnaast blijkt uit het rapport “De mythe doorbroken” van TNO Arbeid (2004) dat het onjuist is dat oudere werknemers slechter leren dan jongeren. Hun leerstijl is wel anders: zij zijn meer gericht op praktische, concrete situaties in plaats van op abstracte theorie.

Kortom: allemaal redenen om uzelf of uw oudere werknemers niet af te schrijven, maar om te investeren in een plezierige en zinvolle laatste fase van uw loopbaan!