Bevlogenheid voor het werk neemt toe met het ouder worden

Ziekteverzuim en Bevlogenheid

In onze vorige blog schreven wij over de relatie tussen langer doorwerken en bevlogenheid. Bevlogenheid blijkt ook van invloed te zijn op ziekteverzuim!

ArboNed publiceerde op 31 januari de verzuimcijfers over 2010.In vergelijking met voorgaande jaren verzuimden Nederlanders op het werk in 2010 minder. Het totale verzuim nam af tot 3,8 procent. Deze verzuimcijfers zijn gebaseerd op de ruim 70.000 bij ArboNed aangesloten werkgevers en 1,3 miljoen werknemers.

Werknemers van grote bedrijven (meer dan 500 medewerkers) verzuimden afgelopen jaren meer dan werknemers in kleinere organisaties. Vooral in organisaties met minder dan 15 medewerkers is het verzuimpercentage laag.

Prof. Dr. Willem van Rhenen, Chief Medical Officer bij ArboNed: ‘Dat het verzuim daalt, is een goed teken. Dit kan een direct resultaat zijn van een betere aanpak van verzuim in organisaties. We zien dat werkgevers het beperken van verzuim tegenwoordig hoog op de agenda hebben staan, maar ook werknemers voelen zich meer verantwoordelijk voor het beperken van verzuim. Door te sturen op bevlogenheid kan het verzuim de komende jaren nog meer naar beneden. Bevlogen werknemers hebben namelijk – zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek - meer energie, waardoor ze een hogere weerstand hebben en zich minder snel ziek melden.’

In “De Stentor” (1-2-2011) geeft Van Rhenen aan, dat werkgevers meer moeten kijken naar de behoeften van werknemers, als zij het verzuim nog verder willen terugdringen.
Meer sturen op bevlogenheid dus…


Wat is bevlogenheid nu precies?

De wetenschappers Schaufeli en Bakker hebben de Utrechtse Bevlogenheid Schaal (UBES) ontwikkeld. Bevlogenheid is hierbij gedefinieerd in termen van Vitaliteit, Toewijding en Betrokkenheid bij het werk.
Onderzoek van TNO Arbeid toont aan, dat
- meer gevarieerd, zelfstandig en complex werk met ondersteuning van de chef samengaat met een hogere mate van bevlogenheid;
- docenten, werkenden in de zorg, leidinggevenden en kunstenaars hoger scoren dan de gemiddelde Nederlandse werkende;
- bevlogenheid voor het werk toeneemt met het ouder worden. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat mensen bij het ouder worden langzamerhand doorstromen naar de “betere” banen. (Maar er kan ook een selectie-effect plaatsvinden: de minder bevlogenen hebben het arbeidsproces inmiddels verlaten).