De bevlogen werknemer hoeft niet met pensioen

“Bevlogenheid” is het wondermiddel in een levenslang vitaal werkend bestaan!

TNO Arbeid doet jaarlijks onderzoek naar ouderen en langer doorwerken en stelt vragen als: Willen ouderen doorwerken en zijn ze daartoe in staat? Welke factoren veroorzaken uitstroom? En wat doen bedrijven om oudere werknemers te behouden? Sinds 2005 wordt deze enquête NEA ( Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden) jaarlijks uitgezet onder 22000 werknemers. De WEA ( Werkgevers Enquête Arbeid) onderzoekt werkgeverbeleid rond ouderen.

Wat zijn de determinanten van willen en kunnen doorwerken? ArboNed heeft een promotieonderzoek gedaan naar de energie van werknemers en concludeerde dat bevlogenheid het sleutelbegrip is voor willen en kunnen doorwerken. En een bevlogen werknemer is tevens een goede werknemer.

Niet alleen een werkgever profiteert van bevlogen personeel, ook de werknemer zelf heeft baat bij een bevlogen houding: hij neemt het lot in eigen handen, doet het beter in managementfuncties, genereert zijn eigen positieve feedback, raakt minder snel opgebrand, vertoont minder negatief gedrag op het werk, levert betere prestaties en verzuimt minder, aldus ArboNed.

Het recept voor bevlogenheid is simpel: zorg voor uitdaging, binden en boeien. Voor een werkgever geldt dat hij het werkklimaat moet verbeteren en moet zorgen voor eerlijkheid en vertrouwen. Stuur op ‘resources’ en positieve factoren. Goed leiderschap en het aanbieden van zelfsturing of ‘jobcrafting’, zodat de werknemer zelf bevlogenheid kan vormgeven.

Dat is een droomresultaat; wie wil dat nou niet!

Wat blijkt uit deze enquêtes? Ouderen willen best doorwerken, hun motivatie en bereidheid zijn tussen 2005 en 2009 sterk toegenomen en de verwachting is dat de cijfers van 2010 dit zelfde beeld laten zien. De wil en de mogelijkheden zijn er weliswaar, maar… er is onder werknemers tegelijkertijd ook een toenemende behoefte aan minder belasting (onder andere in de zorg en het onderwijs), en meer flexibiliteit, zinvol werk en waardering.