Levensverwachting stijgt nog sneller

Aldus de kop in NRC-Handelsblad op 31-8-2010.

“Versobering van de pensioenen is onontkoombaar nu uit de nieuwste cijfers blijkt dat Nederlanders veel ouder worden dan aanvankelijk werd verwacht. Werkgevers zullen de pensioenambities daarom snel moeten bijstellen. Ook is doorwerken tot na 67 jaar niet uit te sluiten."

 Dat zegt Rajish Sagoenie, directeur bij het financiële adviesbureau Aon Consulting.

Met minder genoegen nemen is één ding, langer doorwerken komt er nog bovenop… Maar het mooie van deze nieuwe levensverwachting is dat we ook langer kunnen doorwerken, vitaal en met plezier. Hoog tijd toch voor werkgevers en werknemers om serieus werk te gaan maken van levensfasebewustwerken?

Tijs & Zijp gaan uit van een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.
Zie verder Onze aanpak.