Reactie Isendoorn college Warnsveld

Mariëtte Tijs en Manuela Zijp bieden ondersteuning bij het voeren van leeftijdbewust personeelsbeleid. Hun visie waarin dit beleid gestoeld is op “gedeelde verantwoordelijkheid” spreekt ons aan.

Eind 2009 verzorgden Mariëtte en Manuela op onze school een workshop “leeftijdsbewust personeelsbeleid voor de oudere werknemer”. Hoewel het om een korte bijeenkomst ging, werd – door de goede presentatie - snel duidelijk hoe belangrijk leeftijdsbewust personeelsbeleid de komende jaren gaat worden. Door middel van een aantal stellingen kregen wij snel veel – vaak verrassende - informatie over dit onderwerp. De aanwezige leidinggevenden hebben de bijeenkomst zeer gewaardeerd.

Maike Beumkes, personeelsfunctionaris Isendoorn College Warnsveld