En ze leven en werken en leren nog lang en gelukkig

Op dit moment beheersen krantenkoppen over aangekondigde ontslagen het nieuws. Toch is het de vraag hoe lang we te maken krijgen met overschotten aan personeel. Kort na 2010 is een versnelling in de toename van het aantal ouderen te verwachten. Vanaf dat jaar bereiken de eerste babyboomers de leeftijd van 65 jaar. De gesprekken over uitstel pensioengerechtigde leeftijd worden volop gevoerd. De betaalbaarheid en noodzaak van een uitstapregeling voor ouderen staan ter discussie.

Ouderen zullen langer door moeten werken en leren vanwege verwachte toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt. Tijs & Zijp houden zich bezig met beleid dat gericht is op het actief werkend ouder worden.