Wie behartigt de belangen van seniore werknemers?


Helaas heeft het nieuwe kabinet Rutte ll niet veel aandacht voor de oudere werknemer. Vindt u dit toch een belangrijke kwestie, sluit u dan bij een vereniging als de ANBO die de belangen behartigt van senioren die niet meer werken, maar ook voor de seniore werknemers die wel moeten of willen blijven werken.

ANBO is de grootste belangenbehartiger van senioren in Nederland. ANBO komt op voor de belangen van de sterk groeiende groep senioren, zonder de wensen en behoeften van andere generaties uit het oog te verliezen.ANBO legt de nadruk op emancipatie, participatie, keuzevrijheid en solidariteit tussen de generaties. Namens haar achterban maakt ANBO zich op regionaal, landelijk en internationaal sterk voor goed seniorenbeleid, op de terreinen gezondheid, inkomen, participatie, wonen en mobiliteit.
Maar ook dichterbij is ANBO betrokken.


Weg terug is nooit de weg vooruit !

Herman Wijfels en Danny Mekic spraken op 11 september jl. in Deventer over ondernemen met een nieuwe generatie.
Herman Wijfels is momenteel hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering aan de Universiteit van Utrecht. Danny Mekic is als jongste ondernemer met zijn 25 jaren gekozen als ondernemer van het jaar 2011. Zij hielden beiden op inspirerende wijze een betoog dat aansloeg bij het publiek van die avond:

"We staan voor een nieuwe tijd, hier hebben we leiderschap en ondernemerschap voor nodig. We hebben alles in huis om de economishce ontwikkelingen vorm te geven, maar deze wordt niet goed benut. Het loopt te stroef. Ook organisatorisch zijn we niet meer van deze tijd. De capaciteit is onderbenut. Slechts vijftig procent van de werknemersscapaciteit wordt momenteel benut. Jonge mensen moeten de uitdaging aan, bestaande instituties voorbij, om antwoorden te vinden op bestaande vragen. Laat je niet leiden door angst en ga op ontdekkingsreis".

Dit betoog sluit naadloos aan op de visie van TijsenZijp over duurzame inzetbaarheid van personeel: we hebben de samenwerking in teams nodig van jonge en meer ervaren oudere werknemes, opdat kwaliteiten als uitdaging, tempo, nieuwe technologie, maar ook voorzitterschap, overzicht, en mentoring benut worden om vooruit te komen. 

Wij zijn thuis in genratiemanagement en kunnen een bijdrage leveren om voor uw organisatie kwaliteit, durf, zingeving en flow te behouden en te versterken van iedereen. Dat is pure winst voor nu en straks!

De praktijk van DUURZAME INZETBAARHEID


Duurzame inzetbaarheid gaat over de bereidheid en het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij ook zelf meerwaarde te ervaren.

Hoe breng je duurzame inzetbaarheid in de praktijk?
Naar onze mening is de crux: de DIALOOG tussen leidinggevende en werknemer.
Deze dialoog gaat over 3 ‘bouwstenen’ die duurzame inzetbaarheid in de steigers zetten:
-              gedeelde verantwoordelijkheid
-              het psychologisch contract
-              zelfregie   
                                         
Inhoud van de dialoog  
In deze dialoog komen bijvoorbeeld de volgende vragen aan bod:                       
·         Wat voor toegevoegde waarde ga je leveren aan deze organisatie?
·         Wat heb je nodig om dat te doen?
·         Wat zal op de wat langere termijn je bijdrage aan deze organisatie zijn?
·         Hoe zorgen we er samen voor dat je dat ook kunt doen?
·         Welke wederzijdse verwachtingen zijn er?       

Tijs&Zijp hebben een design ontworpen, dat medewerkers en bedrijven ondersteunt bij het vormgeven van DUURZAME INZETBAARHEID.
Dit design is hier te downloaden.